Klantcases

 

Lees hieronder de verhalen van een aantal van onze klanten

“Dit proces was omslachtig en kostte zowel studenten als stagebegeleiders onnodig veel tijd.”

Case study: Hogeschool Utrecht

Studenten die op stage gaan, moeten een praktijkovereenkomst ondertekenen voor hun stage. De Hogeschool Utrecht (HU) heeft dit proces gedigitaliseerd door gebruik te maken van de digitale handtekening, wat studenten, stagebegeleiders en stagebedrijven veel tijd bespaart. Zij kunnen nu eenvoudig de documenten digitaal ondertekenen en digitaal retour sturen. “Het ondertekenen van een stagecontract van studenten neemt nu slechts enkele minuten in beslag. Dit terwijl met name studenten hier voorheen al snel uren aan kwijt waren”, legt manager Jeroen Nienhuis uit.

hogeschool utrecht

“Je moet met zekerheid kunnen vaststellen wie er tegenover je zit en met welk rekeningnummer een lening wordt aangegaan”

Case study: BNP Paribas Personal Finance

“Door het ondertekenen met iDIN krijgen we direct al de benodigde informatie over de klant, zoals de tenaamstelling van de bankrekening, postcode, huisnummer en geboortedatum. Van Ondertekenen.nl ontvangen we bovendien een transactiebon ter bevestiging dat de klant het proces rondom digitaal ondertekenen volledig heeft afgerond.”
paribas
nationale waarborg

“Door de huidige manier van digitaal ondertekenen heeft Nationale Waarborg een nog beter controlemiddel via een transactiebon van de digitale ondertekening”

Case study: Nationaal Waarborg

Nationale Waarborg heeft zich geheel toegelegd op het verstrekken van bankgaranties aan huizenkopers. Het bedrijf werkt daarbij uitsluitend via de hypotheekadviseur, die in direct contact staat met de klant. Voor veel klanten is vooral de snelheid waarmee de bankgarantie verkregen kan worden van belang. En die snelheid biedt Nationale Waarborg. Vooral nu het hele proces gedigitaliseerd kan plaatsvinden, inclusief het plaatsen van de noodzakelijke handtekeningen.

“Digitaal ondertekenen heeft de toekomst en is voor ons de manier om onze dienstverlening te optimaliseren”

Case study: TAF

TAF, een aanbieder van overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, legt de lat hoog. “Wij willen de beste dienstverlener op de markt zijn met het beste product tegen de beste prijs”, zegt algemeen directeur Nicole Hollander. “Daar hoort een volledig digitaal proces bij.” Ook het ondertekenen van polisbladen en gezondheidsverklaringen verloopt bij TAF daarom volledig online.
taf
semmie

“Semmie is de eerste vermogensbeheerder met een volledig online onboardingproces met digitale handtekening”

Case study: Semmie

Vraagt u nog steeds uw cliënten om uw contracten op papier te ondertekenen? Met het printen, scannen of per post versturen van het ondertekenen van bijvoorbeeld polisbladen en gezondheidsverklaringen bent u veel extra tijd kwijt. Ook digitaal kunt u tegenwoordig aan de wet- en regelgeving voldoen om contracten te ondertekenen.

“De hele workflow wordt zo als het ware automatisch gestuurd”

Case study: Vesteda

Woningbelegger Vesteda heeft MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en kostenefficiency hoog in het vaandel staan. In dat kader worden processen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Sinds kort gaat ook het ondertekenen van de huurcontracten langs digitale weg. Astrid Schlüter, directeur Vesteda Property Management, vertelt hoe dat in zijn werk gaat en wat het Vesteda oplevert.
vesteda
het wonen

“Ondertekenen.nl had direct de bereidheid om zich aan te passen aan onze wensen”

Case study: Het Wonen

Het digitaal tekenen van koopovereenkomsten levert woningcorporaties vooral veel tijdwinst op. Vroeger werd zo’n overeenkomst gemaild, geprint, op een bureau gelegd, uiteindelijk getekend, gescand en weer teruggestuurd. Erg omslachtig, zo blijkt eens te meer nu digitaal tekenen in de praktijk echt tot de realiteit behoort. Maar bovendien: “Het is nog veiliger ook”, getuigt directeur Pascal Kamphuis van Het Wonen.

“Het levert ons veel gemak en tijdwinst op”

Case study: Zwerfkei

Commercieel directeur Patrick Jansen van Zwerfkei Tijdelijk Beheer dacht dat het nog niet mogelijk was om op een rechtsgeldige wijze per e-mail toegestuurde opzeggingen digitaal te ondertekenen. Totdat hij op een ouderavond van zijn zoon Evidos-directeur Kick Willemse tegen het lijf liep. Die bleek er een oplossing voor te hebben. De inzet ervan levert Zwerfkei nu sinds een half jaar een grote efficiëntieslag in de bedrijfsvoering op.

zwerfkei
stadlander

“Digitaal tekenen scheelt ons vier à vijf uur per klant”

Case study: Stadlander

Woningcorporatie Stadlander handelt haar klantcontacten zoveel mogelijk digitaal af. Onderdeel van Stadlanders digitale dienstverlening is het digitaal kunnen ondertekenen van het huurcontract. Dat levert Stadlander de nodige tijdwinst op in het administratieve proces, maar ook de klant heeft er voordeel bij.

“Er gaat voor iedereen een nieuwe wereld open”

Case study: Gapph

Gapph is specialist op gebied van tijdelijk beheer en exploitatie van leegstaand vastgoed. Of het nu gaat om een bedrijfshal, kerk, kantoorgebouw of om leegstaande panden van een woningbouwcorporatie, Gapph zorgt ervoor dat de juiste mensen hier tijdelijk gaan wonen of werken. Dat gaat op contractbasis. Werden de contracten voorheen nog gewoon met de hand getekend, sinds kort gebeurt dat digitaal met Ondertekenen.nl. “Er gaat voor iedereen een nieuwe wereld open”, aldus Paul Hogenbirk, BI-manager bij Gapph.

gapph
ermelo

Gemeente gaat proefdraaien met service ‘digitaal ondertekenen’

Case study: Gemeente Ermelo

ERMELO – Vanaf 1 december jl. biedt de afdeling Grondzaken van de gemeente Ermelo een service aan waarbij contracten door ontvangende partijen digitaal getekend kunnen worden. In plaats van meerdere documenten per post heen en weer te sturen voor een handtekening op papier, kan er nu ‘vanuit de luie stoel’ getekend worden via Ondertekenen.nl.

“We besparen tijd en voorkomen discussies over de jurisdictie”

Case study: NCT Holland

Voor NCT Holland, een internationaal handelsbedrijf in plastic grondstoffen, zijn heldere afspraken met klanten cruciaal. “Onze goederen vertegenwoordigen een flinke waarde, dus die willen we zo goed mogelijk beschermen”, zegt Bart Vrijens, Financieel Director bij NCT Holland. “Dat begint al bij het opstellen van orders, offertes en facturen.” De orderbevestigingen werden echter zelden ondertekend door klanten. Digitale ondertekening biedt uitkomst.
nct
please payroll

“Fouten zijn verleden tijd sinds de introductie van digitaal ondertekenen”

Case study: Please Payroll

Volgens directeur Hans van de Ven van Please Payroll leert de ervaring dat een digitaal contract vrijwel direct van een handtekening wordt voorzien. Een medewerker kan daardoor sneller aan de slag en alle gemaakte afspraken tussen hem en de werkgever liggen direct vast. Een bijkomend voordeel is dat er aanzienlijk kan worden bespaard op de portokosten.

Case study: ROC de Leijgraaf

Minder administratieve rompslomp dankzij succesvolle pilot digitaal ondertekenen. Het verwerken van onderwijsovereenkomsten voor nieuwe studenten kost mbo instellingen veel tijd en geld. Vier van deze instellingen startten daarom een pilot om dit proces te digitaliseren. Met positieve resultaten, vertelt Eustaach van Lent, manager Informatievoorziening & Cursistenadministratie van ROC de Leijgraaf
ROC
richting

“De snelste weg van ziek naar werk: ‘Daar past de geschreven handtekening niet bij’”

Case study: Richting

Als nieuwe speler belooft Richting de wereld van de arbodienstverlening ‘op zijn kop’ te zetten, door bij een ziektemelding direct in actie te komen en beoordeling, begeleiding en behandeling onder één dak aan te bieden. ‘De snelste weg van ziek naar werk’, zoals Richting het zelf noemt. Deze voortvarende aanpak vraagt ook om een snelle manier om contracten, verklaringen en toestemmingen te ondertekenen.

“Waar we eerder een traject doorliepen van circa twee weken, kan het ondertekenen van een contract nu in één dag worden afgerond.”

Case study: Talent&Pro

“Digitaal ondertekenen scheelt heel veel werk. Niet alleen voor de afdeling HR, maar ook voor de andere partijen die hier direct mee te maken hebben. Daarnaast neemt het hele proces een stuk minder tijd in beslag. Waar we eerder een traject doorliepen van circa twee weken, kan het ondertekenen van een contract nu in één dag worden afgerond.
TalentPro
flexkids

Case study: Flexkids

Een kinderopvangorganisatie is erbij gebaat dat bijvoorbeeld het contract voor de plaatsing van een nieuw kind of de afname van een extra dag zo snel mogelijk ondertekend wordt teruggestuurd. Iedere dag dat een beschikbare plaats onopgevuld blijft, kost immers geld. “Je wilt zo snel mogelijk antwoord hebben van de ouders”, aldus directeur Michiel Cornelissen van Flexkids. “

Bekijk de overige succesverhalen op de website van Evidos.