Case study 

Richting

Wilt u de case study later nog eens teruglezen? Download hem nu!

De snelste weg van ziek naar werk:
‘Daar past de geschreven handtekening niet bij’

Als nieuwe speler belooft Richting de wereld van de arbodienstverlening op zijn kop te zetten. Bij een ziektemelding komt Richting direct in actie door het beoordelen, begeleiden en behandelen onder één dak aan te bieden. Dit is uniek binnen de arbodienstverlening markt. ‘De snelste weg van ziek naar werk’, zoals Richting het zelf noemt. Dit nieuwe concept vraagt om een snelle manier om contracten en toestemmingen te ondertekenen, zoals met een digitale handtekening.

Ziekteverzuim kost werkgevers, verzekeraars en de samenleving jaarlijks 12,6 miljard euro, zo blijkt uit een onderzoek van TNO. Een zieke collega kost alleen al de werkgever 250 euro per dag. De Sociaal Economische Raad (SER) is in zijn ‘Advies Betere zorg voor werkenden’ uit september 2014 dan ook duidelijk: de arbeidsgerelateerde zorg moet effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie en toegankelijk voor alle werkenden.

richting

“We willen geen tijd verliezen aan dingen die geen waarde toevoegen”

Marc Aelberts, Managing Partner van Richting

Snelle interventies

Met name de effectiviteit van de traditionele arbodienstverlening laat nu te wensen over, vindt Marc Aelberts, Managing Partner van Richting dat met een nieuw concept de concurrentie aanbindt met de traditionele arbodiensten. Richting belooft de zaken anders aan te pakken door ‘de snelste weg van ziek naar werk’ te organiseren. “Wij beloven gemiddeld een reductie van twintig procent op de gemiddelde verzuimduur te realiseren”, stelt Aelberts. Dat doet Richting onder andere door snel in te grijpen indien nodig, in combinatie met de juiste interventie. “Waar een klassieke arbodienst alleen begeleidt en beoordeelt, koppelt Richting daar ook de behandeling aan vast. Wij ontvangen de medewerkers op een van onze 34 locaties in het land waar naast de bedrijfsarts vaak ook een fysiotherapeut, psycholoog en diëtist van Richting aanwezig zijn. Die locaties zijn veelal luxe sportcentra waar mensen met hun gezondheid bezig zijn.” Om zo snel mogelijk te kunnen acteren, is ook de eigen organisatie van Richting ‘lean and mean’ ingericht. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle dossiervorming en registraties digitaal verlopen en dat de medewerkers van Richting met behulp van laptop en smartphone overal in het land hun werk kunnen doen. “Maar als het gaat om het ondertekenen van documenten, word je in een keer weer de oude wereld in gezogen”, verzucht Aelberts.

Digitaal ondertekenen

Voorbeelden van documenten die moeten worden ondertekend, zijn de contracten die Richting sluit met werkgevers, verzekeraars en zorgverleners, of de machtiging die de medewerker ondertekent als hij de bedrijfsarts van Richting toestemming geeft voor inzage in zijn of haar medische dossier. “In de oude wereld wordt een formulier uitgeprint, naar de medewerker gestuurd die dan het document moet ondertekenen en terugsturen. Voordat je het weet ben je een week verder. Dat is niet meer van deze tijd en past ook niet bij ons businessmodel dat is ingericht op de snelste weg van ziek naar werk.”

Om ook het ondertekenen van documenten ‘lean and mean’ te maken, besloot Richting over te stappen op het digitaal ondertekenen van documenten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het cloudgebaseerde Ondertekenen.nl-platform van Evidos, een specialist in digitale handtekeningen. “Een machtiging voor de inzage in medische gegevens sturen we via ‘www.ondertekenen.nl’ naar de medewerker, en drie minuten later zit het document alweer ondertekend in de mailbox van de bedrijfsarts, die dan direct met het dossier aan de slag kan. De tijdwinst die we daarmee realiseren, is voor ons echt cruciaal. We willen geen tijd verliezen aan dingen die geen waarde toevoegen.” “Niet alleen binnen de arbeidsgerelateerde zorg maar binnen de gehele zorgsector zie je dat er een enorme aandacht is voor een betere samenwerking binnen de keten”, vult directeur Kick Willemse van Evidos aan. “Bijvoorbeeld de decentralisatie binnen de zorg – waarbij gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen – kan alleen slagen als er goede afspraken zijn tussen bijvoorbeeld gemeenten of zorggroepen en zorgleveranciers, en tussen zorgleveranciers onderling. De contracten die worden opgesteld op basis van de gemaakte afspraken en de toestemmingen die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens zijn goede voorbeelden van documenten die moeten worden ondertekend. Hetzelfde geldt voor het ondertekenen van behandelplannen en indicatiebesluiten; dit kan allemaal met een digitale handtekening.”

Koppelen met operationele systemen Een volgende stap in de visie van Aelberts, is de integratie van het Ondertekenen.nl met de operationele systemen van Richting, zodat bijvoorbeeld een machtiging met een druk op de knop beschikbaar kan worden gesteld aan een medewerker en ook weer in het systeem terechtkomt als de medewerker het document ondertekend terugstuurt. “Werkgevers die overstappen naar Richting moeten een document ondertekenen waarin zij aangeven dat de oude arbodienstverlening kan worden opgezegd. Als wij dat proces kunnen perfectioneren waardoor het voor een directeur of directeur-grootaandeelhouder heel laagdrempelig wordt om een handtekening te zetten, kunnen we nog veel meer nieuwe klanten werven. Het is dan een kwestie van naar de portal van Richting gaan, 06-nummer invullen en akkoord geven.”
“In de oude wereld wordt een formulier uitgeprint, naar de medewerker gestuurd die dan het document moet ondertekenen en terugsturen. Voordat je het weet ben je een week verder.”
Marc Aelberts, Managing Partner van Richting
De digitale handtekening GRATIS uitproberen?
Ga direct kosteloos en vrijblijvend aan de slag!

Contactgegevens

Overige gegevens

KvK: 56686331

BTW: NL.8522.61.433.B.01

Bank: NL37RABO0101210256