Case study 

Nationale Waarborg

Wilt u de case study later nog eens teruglezen? Download hem nu!

Beter controlemiddel door digitale handtekening

Nationale Waarborg heeft zich geheel toegelegd op het verstrekken van bankgaranties aan huizenkopers. Het bedrijf werkt daarbij uitsluitend via de hypotheekadviseur, die in direct contact staat met de klant. Voor veel klanten is vooral de snelheid waarmee de bankgarantie verkregen kan worden van belang. En die snelheid biedt Nationale Waarborg. Vooral nu het hele proces digitaal kan plaatsvinden, inclusief het plaatsen van de noodzakelijke handtekening. Als je een woning koopt, ben je krachtens de koopovereenkomst verplicht ter waarborg een som van tien procent van de koopsom te storten bij de notaris. Dit om te laten zien dat je serieus van plan bent tot koop over te gaan. Die som houdt de notaris in beheer. Kun je, omdat je bijvoorbeeld geen hypotheek krijgt, uiteindelijk toch niet kopen, dan mag de verkoper die waarborgsom opeisen.

De meeste mensen hebben dat bedrag niet zomaar beschikbaar of, indien dat wel het geval is storten ze dat liever niet bij de notaris omdat ze er dan een bepaalde periode niet over kunnen beschikken. In dat geval mag er in plaats van de waarborgsom zelf ook een bankgarantie gesteld worden. Dat is een waardepapier van een derde partij die zegt: mocht de koop uiteindelijk toch niet doorgaan, dan keren wij die tien procent van de koopsom uit. De verkoper heeft dan direct zijn geld en die derde partij moet dat weer terughalen bij de vermeende koper.“Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken van bankgaranties”, vertelt Marjolein van Buuren van Nationale Waarborg. “Dat is de dienst die de huizenkoper bij ons afneemt en waar hij ons voor betaalt. De kosten van een standaard bankgarantie zijn ongeveer 1 procent van de waarborgsom. Gemiddeld komt dat uit op een bedrag rond de 250 euro.”Nationale Waarborg staat garant vanaf het moment dat de bankgarantie gesteld wordt, dus ergens aan het begin van het verkoopproces, tot aan het moment dat de koop daadwerkelijk gepasseerd is en de woning van eigenaar is gewisseld. Voor onvoorziene omstandigheden, zoals overlijden, ziekte of onvrijwillige werkeloosheid, kan voor 25 euro extra ook nog een verzekering bij de bankgarantie afgesloten worden. Als om een van de daarin omschreven redenen de woning niet kan worden afgenomen, dan keert de verzekeraar de waarborgsom uit.

waarborg

“Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiel waarop hij zijn email kan ontvangen. Dus de klant kan het digitale formulier bij wijzen van spreken in zijn lunchpauze doorlezen en tekenen.”

Marjolein van Buuren , Nationale Waarborg

Snelheid is cruciaal

“Banken geven ook bankgaranties, die zijn dus onze concurrent”, vervolgt Van Buuren haar verhaal. “Maar zo’n bankgarantie moet doorgaans vrij snel geregeld worden en dat lukt die banken meestal niet. Bovendien geven de meeste banken alleen een bankgarantie als je bij hen de hypotheek regelt en die hypotheek ook helemaal rond is. Bij ons maakt het voor het verkrijgen van de bankgarantie niet uit bij wie je je hypotheek regelt. Wij werken daarbij echter wel altijd samen met een hypotheekadviseur. De hypotheekadviseurs kun je zien als onze primaire klanten. Zij vragen namens de consument de bankgarantie bij ons aan. Zo’n adviseur is ervoor opgeleid om in te kunnen schatten of een hypotheek rond gaat komen en hij moet bepaalde stukken in zijn bezit hebben die een geldverstrekker normaal ook wil zien om te kunnen beoordelen of hij garant wil staan. Als die hypotheekadviseur positief advies geeft, kan de consument de bankgarantie al bij ons aanvragen. En dat is veel eerder in het proces dan bij een bank het geval is. Daardoor kom je niet zo snel in de knoop met de datum waarop die bankgarantie gesteld moet zijn.”Nationale Waarborg handelt zo’n aanvraag gegarandeerd binnen 24 uur af. “Maar omdat het aanvraagproces vorig jaar volledig gedigitaliseerd is, kan het tegenwoordig bij ons indien nodig zelfs al binnen een paar uur geregeld zijn, zegt Van Buuren. Sinds eind 2015 beschikken we nu over een digitale aanvraagmodule voor de tussenpersonen waar ook het zetten van een digitale handtekening in zit. Dat maakt de digitalisering van het aanvraagproces compleet. We maken daartoe gebruik van de ‘digitale handtekening’-functionaliteit van Ondertekenen.nl, die we in ons systeem hebben geïntegreerd.”

Hoe?

Van Buuren: “Kort en krachtig gaat dat als volgt in zijn werk. De hypotheekadviseur logt bij ons in en voert een aanvraag in voor de bankgarantie. Hij kan kiezen of hij de bankgarantie digitaal of met de hand wil laten ondertekenen. Kiest hij voor digitaal ondertekenen dan gaat er een mailtje naar de personen die moeten ondertekenen. Dat kunnen één of meerdere personen zijn. In de regel zijn dat er twee. In dat mailtje staat een link naar het document dat ondertekend moet worden. Daarin staat alles wat de tussenpersoon ingevuld heeft, inclusief de pagina met onze voorwaarden. Vervolgens kunnen ze digitaal tekenen met behulp van de muis of met hun vinger op het scherm. Zodra er getekend is, krijgt de tussenpersoon weer een mailtje met de boodschap dat dat is gebeurd, waarna hij de aanvraag bij ons kan indienen.”

Winst

De belangrijkste winst ligt dus bij de adviseur en de consument. De adviseur hoeft niet nog een keer naar de klant voor de ondertekening of de klant naar zijn kantoor laten komen. “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiel waarop hij zijn email kan ontvangen. Dus de klant kan het digitale formulier bij wijzen van spreken in zijn lunchpauze doorlezen en tekenen. Gezien de behoefte bij veel huizenkopers dat die bankgarantie er snel komt, is het fijn dat we het nu op die manier kunnen regelen.” Voor Nationale Waarborg biedt het ook zo zijn voordeel. “Door de huidige manier van digitaal ondertekenen heeft Nationale Waarborg een nog beter controlemiddel via een transactiebon van de digitale ondertekening en daarmee de zekerheid dat de bankgarantie door de juiste personen daadwerkelijk ondertekend is.”

“Door de huidige manier van digitaal ondertekenen heeft Nationale Waarborg een nog beter controlemiddel via een transactiebon van de digitale ondertekening”
Marjolein van Buuren , Nationale Waarborg
De digitale handtekening GRATIS uitproberen?
Ga direct kosteloos en vrijblijvend aan de slag!

Contactgegevens

Overige gegevens

KvK: 56686331

BTW: NL.8522.61.433.B.01

Bank: NL37RABO0101210256