Privacy- en cookieverklaring Ondertekenen.nl

Via de diensten en website www.ondertekenen.nl (hierna: “Ondertekenen.nl”), onderdeel van Evidos B.V., worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ondertekenen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website en/of diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Via onze website heeft u de mogelijkheid een abonnement aan te schaffen of aan te vragen. Bij het aanschaffen of aanvragen van een abonnement zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zodat wij uw aanvraag kunnen afhandelen. Bij aanschaf van een abonnement wordt u tevens gevraagd om een account aan te maken. Hierin heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

Bepaalde aspecten van de dienst werken met credits, die u vooraf moet kopen, en waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en de credits te registreren.

Daarnaast kunt u via de website een afspraak inplannen om de online demo te doorlopen, waarna u vervolgens aan de slag kunt met een proefaccount of u kunt direct aan de slag met een proefaccount. Voor het inplannen van de afspraak en het aanmaken van het proefaccount dient u enkele gegevens bij ons achter te laten. Ook kunt u via de website de API-proefversie aanvragen, waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens in te vullen.

Verder kunt u via onze website whitepaper(s) aanvragen, welke na het invullen van uw gegevens worden toegestuurd. Ook kunt u recensies achterlaten op de website, waarbij wij enkele persoonsgegevens vragen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, een klacht in te dienen of een mogelijk beveiligingsincident te rapporteren, via een contactformulier op de website. Om u verzoek, klacht of melding in behandeling te kunnen nemen, dient u daarbij enkele gegevens in te vullen.

Verder worden er op onze website vacatures getoond, indien wij op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. U kunt via de website uw sollicitatie insturen, waarbij uw verschillende gegevens dient achter te laten.

Tot slot houden wij statistieken bij over het gebruik van onze diensten en de website. Wij kunnen daarbij uw persoonsgegevens met elkaar combineren om zo beter inzicht te krijgen in hoe onze diensten worden gebruikt en wie er geïnteresseerd zijn in onze diensten

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van uw gebruik van de website en/of het afsluiten van een abonnement):

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betaal- en factuurgegevens;
 • bedrijfsnaam;
 • opleidings- en studiegegevens;
 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • IP-adres;
 • surfgedrag;
 • gebruikersnaam en wachtwoord.

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Het aanschaffen van een abonnement;
 • Het aanmaken en het verlenen van toegang tot uw account;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op de website en de diensten;
 • Het beantwoorden van vragen die bijvoorbeeld zijn gesteld via de website;
 • Het verzenden van onze nieuwbrief;
 • Het opslaan en publiceren van recensies;
 • Het insturen en verwerken van uw sollicitatie;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bewaard in verband met een wettelijke bewaarplicht.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit en/of wanneer dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan, verwerken of onze applicatie te onderhouden.

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze applicatie doorgeven aan door ons ingeschakelde ICT-dienstverleners, die het gebruik analyseren zodat wij daarmee onze diensten kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld om de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten, of te bekijken welke onderdelen vaak of juist minder vaak gebruikt worden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u op de akkoord button klikt, u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Op het moment dat u op deze button klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 • Bing Ads;
 • DoubleClick;
 • Hotjar;
 • Intercom;
 • LeadForensics;
 • Linkedin Ads;
 • Google Adwords;
 • Google Analytics;
 • Google Tag Manager;
 • New Relic;
 • Sentry;
 • Typeform;
 • Vimeo;
 • Visual Website Optimizer;
 • YouCanBookMe;

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van potentiële klanten;
 • het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor meer informatie over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen, verwijzen wij graag naar onze beveiligingsverklaring: https://www.evidos.nl/beveiligingsverklaring.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit verzoek kunt u richten aan info@ondertekenen.nl.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Evidos B.V.
Zijlweg 148a
2015 BJ Haarlem
023 737 0046
privacy@evidos.com