Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Signhost (onderdeel van Evidos B.V.) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Algemene Voorwaarden Evidos B.V. (16 maart 2018)

Tot 16 maart 2018 hanteerden wij onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn nog in te zien voor referentiedoeleinden. Nieuwe overeenkomsten worden niet gesloten onder deze oude voorwaarden.

Signhost algemene voorwaarden (versie 22 oktober 2014)

Een aantal van onze succesverhalen:

please payroll

“Fouten zijn verleden tijd sinds de introductie van digitaal ondertekenen”

het wonen

“Ondertekenen.nl had direct de bereidheid om zich aan te passen aan onze wensen”

bnp paribas

“Je moet met zekerheid kunnen vaststellen wie er tegenover je zit en met welk rekeningnummer een lening wordt aangegaan”