Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Signhost (onderdeel van Evidos B.V.) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Algemene Voorwaarden Evidos B.V. (16 maart 2018)

Tot 16 maart 2018 hanteerden wij onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn nog in te zien voor referentiedoeleinden. Nieuwe overeenkomsten worden niet gesloten onder deze oude voorwaarden.

Signhost algemene voorwaarden (versie 22 oktober 2014)