Digitale handtekening zorgsector

“De snelste weg van ziek naar werk. Daar past de geschreven handtekening niet bij”

Marc Aelberts, Richting zorgsector

“Dagelijks onderteken ik veel documenten via het ondertekenboek. Dit werkt voor mij heel makkelijk. Vooral dat ik duidelijk kan zien wanneer de klant heeft getekend, heeft meerwaarde voor mij.”

Fred Bloem

CFO, Infomedics

Aantal van onze tevreden klanten in de zorgsector

ict
zgwa
richting
goed
zorg

Behandelovereenkomsten, zorgplannen en andere overeenkomsten digitaal ondertekenen  

Ook in de zorgsector worden steeds meer processen gedigitaliseerd. Toch wordt er nog ontzettend veel gebruik gemaakt van de natte handtekening op papier. Dit zorgt voor onnodige kosten aan handling en administratie. Documenten zoals behandelovereenkomsten, zorgplannen en raamovereenkomsten kunnen gewoon voorzien worden van een digitale handtekening. De handtekening van Ondertekenen.nl heeft dezelfde juridische waarde als de handtekening op papier. Geen administratieve rampslomp waar de zorgprofessionals uren per dag aan kwijt zijn. Laat uw zorgprofessionals deze kostbare tijd besteden aan het daadwerkelijk verlenen van zorg door gebruik te maken van de digitale handtekening.

Bekijk onze productvideo.

richting

“De snelste weg van ziek naar werk: ‘Daar past de geschreven handtekening niet bij’”

Case study: Richting

Als nieuwe speler belooft Richting de wereld van de arbodienstverlening ‘op zijn kop’ te zetten, door bij een ziektemelding direct in actie te komen en beoordeling, begeleiding en behandeling onder één dak aan te bieden. ‘De snelste weg van ziek naar werk’, zoals Richting het zelf noemt. Deze voortvarende aanpak vraagt ook om een snelle manier om contracten, verklaringen en toestemmingen te ondertekenen.

De digitale handtekening GRATIS uitproberen?

Ga direct kosteloos en vrijblijvend aan de slag met het Go pakket!