Steeds meer organisaties digitaliseren hun contracten, offertes en andere belangrijke documenten waar rechtszekerheid van belang is. Maar hoe zit het met de rechtsgeldigheid en bewijskracht van deze documenten in digitale vorm?

De markt voor het plaatsen van digitale handtekeningen maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door. Steeds meer organisaties zijn in staat om de juiste afweging te maken tussen het risico van de transactie en de bewijskracht die noodzakelijk is in het digitale proces. De wet – en mogelijk ook de toezichthouder – stelt namelijk wel strikte eisen aan de digitale handtekening en voor ieder proces is het belangrijk om de juiste afwegingen te maken.

Bij de rechtsgeldigheid van een digitale transactie gaat het om de digitale bewijskracht

Welk document vraagt welke bewijskracht? Wat is rechtsgeldig, welke vormen van digitale handtekeningen kennen we, welke eisen worden daaraan gesteld en waarop moet worden gelet bij de selectie van een oplossing voor het plaatsen van digitale handtekeningen? Op deze vraagstukken gaan we in deze sessie dieper in.

iDIN biedt nieuwe mogelijkheden digitaal ondertekenen

iDIN is een nieuwe dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Met iDIN kan een klant zijn identiteit online bevestigen omdat hij zich bij het openen van een bankrekening al heeft gelegitimeerd bij de desbetreffende bank.

Het gebruik van iDIN als identificatiemethode bij ons ondertekenproces biedt nieuwe mogelijkheden. Niet alleen verbetert het de bewijskracht, ook eventuele aanvullende verplichtingen in je proces voor identiteitsvaststelling zijn hierdoor niet meer nodig. De fysieke identiteitsvaststelling of het uploaden van een kopie legitimatie behoort hiermee tot de verleden tijd. Alles direct in één proces afgehandeld met een digitale handtekening.

Evidos organiseert daarom in samenwerking met de Betaalvereniging een Masterclass Digitaal ondertekenen; Wat is rechtsgeldig? Speciaal voor organisatie die interesse hebben in de digitale handtekening, de juridische rechtsgeldigheid ervan en de toegevoegde waarde van digitaal ondertekenen met iDIN.

Ontvangst: 14:00 uur met koffie/thee

  • Intro digitaal ondertekenen: Kick Willemse. Evidos
  • Juridische rechtsgeldigheid: Jasper Jansbeken, ICTRecht
  • iDIN; Digitaal ondertekenen met je bankpas: Allard Keuter, Betaalvereniging
  • Use Case: Digitaal ondertekenen met iDIN

Borrel: 17:00

Locatie: Haarlem