Steeds meer organisaties digitaliseren hun processen, zo ook documenten met rechtsgevolgen. Het gebruik van de digitale handtekening groeit daardoor snel, maar het is belangrijk om op de juiste manier te bepalen of een digitale handtekening noodzakelijk is en aan welke vereisten deze moet voldoen.

De elektronische handtekening

Aangezien de elektronische handtekening dezelfde juridische waarde heeft als de handgeschreven handtekening, staat een digitaal ondertekend document juridisch gelijk aan een schriftelijk  ondertekend document. De elektronische handtekening moet dan wel voldoen aan de eisen die de wetgever stelt aan raadpleegbaarheid, authenticiteit, transparantie van het ondertekenproces en de mogelijkheid om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen.

Als dienstverlener is het belangrijk om te kijken naar de benodigde bewijskracht in het proces, wie de ondertekenaars zijn en de mogelijke vereisten die toezichthouders stellen. 95% van het documentenverkeer zijn onderhandse aktes en kunnen via een geavanceerde digitale handtekening worden ondertekend.

Welk document vraagt om welke bewijskracht? Neem contact met ons op.