Wat is een elektronische handtekening?

Een elektronische handtekening kan grofweg drie verschillende vormen aannemen:

1. De gewone elektronische paraaf.

Een gewone elektronische paragraaf is de eenvoudigste variant. Het gaat hier om iedere vorm van ondertekening die de plaatser identificeert en iets zegt over de integriteit van het bericht. Een gewone elektronische ondertekening is bijvoorbeeld een scan van een gewone krabbel die in het document wordt geplaatst of één gemaakt met de muis.

2. De geavanceerde elektronische ondertekening.

Bij de geavanceerde paraaf ligt de nadruk op de betrouwbaarheid van het proces. De volgende onderdelen spelen een rol bij het bepalen van de mate van betrouwbaarheid, bewijskracht:

 

  • Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en
  • Zij is op zodanige wijze aan het elektronische bestand waarop zij betrekking
    heeft verbonden (Associatie), dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.
elektronisch ondertekenen

3. De gekwalificeerde elektronische ondertekening.

Evenals bij de geavanceerde ‘krabbel’ is ook bij de gekwalificeerde ondertekening de betrouwbaarheid van het proces het uitgangspunt. Het verschil is dat bij een gekwalificeerde elektronische ondertekening een gekwalificeerd certificaat wordt gebruikt voor het identificeren van
de ondertekenaar. Daarnaast wordt het gekwalificeerde certificaat uitgegeven op een betrouwbaar middel, waarmee de ondertekenaar de associatie van zijn identiteit en het document met een persoonlijke sleutel kan doen in plaats van een algemene sleutel. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners.

Contactgegevens

Overige gegevens

KvK: 56686331

BTW: NL.8522.61.433.B.01

Bank: NL37RABO0101210256