Een digitale handtekening maken

Bij een digitale handtekening maken staat het volgende voorop:

  1. Wie is de ondertekenaar
  2. Op welk moment is het document ondertekend
  3. De inhoud van het document. Deze kan na ondertekening niet meer gewijzigd worden

Bij een digitale handtekening maken komt meer kijken dan bij een ondertekening op papier. Voor de ondertekenaar is het proces echter nagenoeg gelijk.

Bovenstaande gegevens bevestigen dat het document juridisch rechtsgeldig is ondertekend en dat het document onveranderd is gebleven. Hiermee is de elektronische handtekening juridisch gelijk aan een tekening met pen op papier.

hoe teken ik

Hoe maak ik een digitale handtekening

Na het doorlezen van het document kunt u kiezen uit 3 opties:

  1. Terug
  2. Niet akkoord
  3. Volgende

Mocht u kiezen voor Terug dan sluit u het document en verlaat de omgeving. Het document is middels de toegestuurde link wederom te openen.

Mocht u kiezen voor Niet Akkoord dan weigert u het betreffende document en dient een reden van weigering in te vullen zodat de aanbieder van het document op de hoogte is van de reden van weigering.

Mocht u kiezen voor Volgende dan wordt u doorgezonden naar de volgende pagina waar het ondertekenproces zal plaatsvinden.

 

Verificatiemethoden digitale handtekening maken

De handtekening kan op verschillende manieren worden aangevuld om meer bewijskracht toe te voegen aan het ondertekenproces.

Het zetten van een krabbel met muis of touchscreen
Een verificatie met SMS, iDEAL, iDIN, DigiD en/of eHerkenning
Het gebruik van een door de overheid gekeurde identiteit (PKI-certificaat, beroepscertificaat)