Digitale aanvraagproces hypotheek

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, heeft samen met ketenpartners het aanvraagproces voor een hypotheek eenvoudiger, sneller en klantvriendelijker gemaakt door het accepteren van de elektronische handtekening.

Na de succesvolle introductie van de digitale werkgeversverklaring medio 2016, heeft het WEW nieuwe vereenvoudigingen doorgevoerd: de acceptatie van elektronische handtekeningen en de acceptatie van mijnpensioenoverzicht.nl als bewijsstuk voor het toekomstig pensioeninkomen voor een lening met NHG.

Elektronische handtekening toegestaan

Het WEW accepteert nu ook elektronische handtekeningen op de benodigde documenten voor een lening met NHG. Hierdoor wordt een drempel bij de verdere digitalisering van het acceptatieproces weggenomen. Uiteraard blijft gelden dat wettelijke bepalingen in sommige situaties alleen een handgeschreven handtekening toestaan, zoals authentieke akten bij de notaris. Meer weten? Lees de toelichting op norm 2.1 van de V&N 2017-3.

De digitale handtekening dient natuurlijk wel volledig rechtsgeldig te zijn. Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening? Download nu onze Whitepaper digitale bewijskracht

Deze ontwikkeling draagt bij aan een klantvriendelijk, eenvoudig en snel acceptatieproces voor hypotheken met NHG. Het WEW streeft ernaar om de komende tijd samen met ketenpartners meer verbeteringen te realiseren.

Totale digitalisering woningtransactie

De digitale handtekening is het laatste puzzelstukje in een volledig gedigitaliseerde woningtransactie. Het is nu nog iets bijzonders, maar binnenkort zal volledig gedigitaliseerde woningtransactie een normale gang van zaken zijn. Een ontwikkeling die in de VS al een stuk verder is ontwikkeld en nu in Nederland ook al op gang aan het komen is. Denk aan Makelaarsland die recent hun eerste koopovereenkomst digitaal heeft laten ondertekenen.

Wilt u weten hoe de digitale handtekening van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie? Neem dan contact met op op.

Bron: Nationale Hypotheek Garantie (NGH)