Dordrecht/Bodegraven-Reeuwijk – Vanaf heden ondertekent de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar raadsbesluiten niet meer met een pen, maar digitaal gecertificeerd. Tijdens de raadsvergadering van 27 september plaatste griffier Hans Rijs voor het eerst een digitaal gewaarmerkte handtekening onder een raadsbesluit. De digitale handtekening is een geïntegreerd onderdeel van Parlaeus, een platform voor bestuurlijke en politieke besluitvorming, waar Bodegraven-Reeuwijk sinds kort mee werkt.

“Het grote voordeel is tijdswinst en minder kans op fouten,” aldus griffier Hans Rijs. “Zodra een stuk klaar is voor ondertekening vink ik dat in Parlaeus aan. Daarna word ik naar de tekenservice van Ondertekenen.nl geleid, waar ik de gekwalificeerde handtekening bekrachtig. Daartoe is eerst een certificaat opgehaald bij Quovadis dat de authenticiteit waarborgt. Vervolgens komt het digitaal ondertekende stuk automatisch terug in Parlaeus en is het ondertekenen afgerond.”

Tijd besparen

Deze gekwalificeerde digitale handtekening heeft conform het Burgerlijk Wetboek dezelfde juridische zeggingskracht als de papieren variant en vervangt daarmee de klassieke ‘natte handtekening’. “Tot voor kort moesten we ieder stuk printen, ondertekenen, scannen en uploaden. Die handmatige slag besparen we nu. Zo komt er weer een beetje meer tijd beschikbaar voor de ondersteuning van de raadsleden, en daar gaat het natuurlijk om,” aldus Rijs.

Extra efficiency

“Wij zijn blij dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met ons deze service heeft willen ontwikkelen”, vertelt Rens Groeneveld van DocWolves, de ontwikkelaar van Parlaeus. “Voor het digitaal gekwalificeerd ondertekenen werken wij nauw samen met Ondertekenen.nl. Met deze innovatie hopen we verder bij te dragen aan het vergroten van efficiency van de griffies in ons land.”

Parlaeus is een online oplossing voor ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming. Naast een raadsinformatiesysteem bevat Parlaeus ook een module voor papierloos vergaderen, een DossierModule voor creatie, autorisatie en routering van Dossiers, een oplossing voor multi-mediale verslaglegging, een uitgebreide ondersteuning van documentenstromen en een e-Depot. Daarmee ondersteunt Parlaeus de hele keten van besluitvorming van idee tot e-Depot.

Ondertekenen.nl is de online ondertekendienst van Evidos. Ondertekenen.nl biedt naast gekwalificeerde digitale handtekeningen ook het geavanceerde ondertekenen met DigiD, eHerkenning, iDEAL en iDIN. Voor elk document en ondertekenaar biedt Ondertekenen.nl een juridisch rechtsgeldige digitaal proces.

Wilt u weten hoe de digitale handtekening uw eigen organisatie verder kan helpen?

U kunt ook bellen naar 023 – 73 700 46 om één van onze productspecialisten te spreken.