De beveiliging van uw klantdata en de beschikbaarheid van onze onderteken dienst heeft altijd de hoogste prioriteit. Wij zijn er trots op dat Entrust nu formeel ISO 27001 gecertificeerd is. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat Entrust voldoet aan alle 134 punten van de norm voor informatiebeveiliging eisen. Wat dat betekent? Op basis van de ISO 270001 hebben we onze manier van werken geformaliseerd en hebben wij bij Entrust een proces ingericht om continue de kwaliteit en verbetermogelijkheden van onze informatiebeveiliging te bewaken.

We gaan goed en veilig om met de informatie van onze klanten en we hebben in de praktijk aangetoond dat we dat doen. Natuurlijk deden we dit ook al voor het behalen van dit certificaat, maar nu is het dan officieel geformaliseerd.

Wat houdt de ISO 27001 certificering in?

In ons Information Security Management System (ISMS) hebben wij vastgelegd hoe wij bij Entrust omgaan met de waarborging van data van onszelf en van onze klanten. Dit behelst verschillende thema’s:

  • Beschikbaarheid: Hoe waarborgen we de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van data op de gewenste momenten?
  • Integriteit: Hoe waarborgen wij de juistheid, volledigheid en tijdige verwerking van data?
  • Vertrouwelijkheid: Wie kan toegang tot de data verkrijgen en volgens welke procedures, welke data wordt opgeslagen en gedurende welke periode?

Waarom ISO 27001 certificering?

Veilig databeheer is een hot topic, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Er lopen enorme hoeveelheden data van onszelf en onze klanten via onze systemen. Evidos hecht eraan hier zorgvuldig mee om te gaan en hierin de hoogste standaarden te waarborgen. Ook in het verleden al benaderden wij het dataverkeer volgens strenge normen, heldere procedures en duidelijke werkafspraken. Veilig en betrouwbaar omgaan met informatie vormt immers een onlosmakelijk onderdeel van onze dienstverlening. Met de certificering heeft dit alles een officieel en internationaal erkend keurmerk gekregen.

Alle beveiligingseisen waar wij als Entrust – Ondertekenen.nl aan voldoen kunt u hier in verder detail bekijken beveiligingsmaatregelen Entrust – Ondertekenen.nl