Met ondertekenen.nl lopen wij altijd voorop om de bewijskracht van de digitale handtekening nog sterker te maken. iDIN is een nieuwe dienst van banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Een klant kan zijn identiteit online bevestigen omdat hij zich bij het openen van een bankrekening al heeft gelegitimeerd. Alle banken doen mee, dus er is direct een landelijke dekking van een betrouwbare digitale identiteit voor de consument. Op basis van onze kennis en ervaring rondom digitale identiteit en ondertekenen zijn wij door de banken geselecteerd om mee te doen in de pilot. Inmiddels zijn wij gekoppeld en hebben wij de eerste ondertekeningen met een identiteitsbevestiging van iDIN gezet.

Nieuwe mogelijkheden digitale handtekening

Het gebruik van iDIN als identificatiemethode bij ons ondertekenproces biedt nieuwe mogelijkheden. Niet alleen verbetert het de bewijskracht, ook eventuele aanvullende verplichtingen in je proces voor identiteitsvaststelling zijn hierdoor niet meer nodig. De fysieke identiteitsvaststelling of het uploaden van een kopie legitimatie behoort hiermee tot de verleden tijd. Alles direct in één proces afgehandeld.

 

(update) Haarlem, 8 november 2018  Evidos is door de Betaalvereniging Nederland officieel gecertificeerd om bedrijven te helpen iDIN in te zetten op hun eigen website. Evidos is dus Digital Identity Service Provider (DISP) voor iDIN

Het wordt steeds meer gebruikt. Sinds de introductie is het middel al meer dan 2 miljoen keer succesvol ingezet. Deze populariteit is onder andere te danken aan het eenvoudige gebruik. Met het vertrouwde inlogmiddel van hun bank kunnen consumenten zichzelf identificeren, hun leeftijd bevestigen of inloggen bij bijvoorbeeld overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels.

Bewijs van kwaliteit

Ondertekenen.nl biedt als onderdeel van Evidos al geruime tijd de digitale handtekening met iDIN aan voor het tekenen van waardevolle documenten. “De certificering is nogmaals het bewijs dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening van een hoog niveau zijn”, zegt co-founder van Evidos, Kick Willemse. “Een gecertificeerde DISP moet aan strenge eisen voldoen als het gaat om het kunnen waarborgen van een efficiënt, veilig en betrouwbaar middel.”

Evidos kan vanaf nu als iDIN DISP zonder tussenkomst van een bank rechtstreeks deze diensten leveren aan ‘acceptanten’ . Dit kunnen allerlei verschillende organisaties zijn. Neem webwinkels of overheidsdiensten, die het middel willen inzetten voor het identificeren van een gebruiker of om een klant in te laten loggen. Willemse: “We kunnen organisaties aansluiten op iDIN. En dan niet alleen voor het tekenen van documenten met de digitale handtekening in combinatie met iDIN, maar ook voor identificatie.”

Zien hoe digitaal ondertekenen met iDIN werkt?

Plan een gratis demo in en we laten zien wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.