Met ondertekenen.nl lopen wij altijd voorop om de bewijskracht van de digitale handtekening nog sterker te maken. iDIN is een nieuwe dienst van banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Met iDIN kan een klant zijn identiteit online bevestigen omdat hij zich bij het openen van een bankrekening al heeft gelegitimeerd. Alle banken doen mee, dus er is direct een landelijke dekking van een betrouwbare digitale identiteit voor de consument.Op basis van onze kennis en ervaring rondom digitale identiteit en ondertekenen zijn wij door de banken geselecteerd om mee te doen in de pilot. Inmiddels zijn wij gekoppeld en hebben wij de eerste ondertekeningen met een identiteitsbevestiging van iDIN gezet.

Nieuwe mogelijkheden digitale handtekening

Het gebruik van iDIN als identificatiemethode bij ons ondertekenproces biedt nieuwe mogelijkheden. Niet alleen verbetert het de bewijskracht, ook eventuele aanvullende verplichtingen in je proces voor identiteitsvaststelling zijn hierdoor niet meer nodig. De fysieke identiteitsvaststelling of het uploaden van een kopie legitimatie behoort hiermee tot de verleden tijd. Alles direct in één proces afgehandeld met Ondertekenen.nl.

Pilot

Om de pilot tot een succes te maken zijn wij op zoek naar dienstverleners die het ondertekenen in combinatie met iDIN willen uitproberen. Het aansluiten is eenvoudig, een iDIN verificatie is direct beschikbaar via ons portaal, of eenvoudig toe te voegen via onze API.Ben jij een dienstverlener die graag meedoet in de pilot om digitaal te ondertekenen met je bankpas? Stuur ons een bericht of het laat het weten via het contactformulier.

Webinar iDIN

Donderdag 3 november organiseerde Ondertekenen.nl samen met Rabobank een informatiemiddag over iDIN bij Stempels in Haarlem. De opkomst was overweldigend. In een volle zaal werd het ontstaan en de werking van iDIN als identiteitsbevestiging gepresenteerd. Helaas kon niet iedereen bij deze middag aanwezig zijn. Speciaal voor hen organiseren wij 6 december van 10:00 – 11 uur een webinar.Aanmelden voor webinar. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van digitaal ondertekenen met je bankpas? Meld je dan aan voor de webinar op 6 december.